Zarząd

Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu:

Prezes Zarządu – Przemysław Dziedzic

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Wisła

Skarbnik – Wojciech Kulak

Członek Zarządu – Michał Lipka

Członek Zarządu – Mirosław Smolarek

 

Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR w Oświęcimu

Przewodnicząca – Grażyna Dziedzic – Dziędziel

Członek – Pełnomocnik  Szymon Pawlica

Członek – Julia Płonka