Ratownicy

Zarząd Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu pragnie poinformować gdyż na dzień 31.03.2018 rok.

Liczebność naszych członków wynosi 128 Ratowników Wodnych