Otrzymane dotacje w 2017 roku.

      Możliwość komentowania Otrzymane dotacje w 2017 roku. została wyłączona

W bieżącym roku kalendarzowym Miejskie WOPR w Oświęcimiu otrzymało dotację Wojewody Małopolskiego na realizację zadania publicznego: Utrzymanie gotowości ratowniczej i wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Dobry Ratownik to bezpieczny ratownik” na terenie działania Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.Kwota dofinansowania 10 000 zł, środki własne na realizację zadania 2 000 zł. Z dotacji Wojewody Małopolskiego zostały zakupione:przyczepa pod łodziowa (która służyć będzie do transportu łodzi wiosłowych typu Jacek), nosze podbierakowe, deska ratownicza Surf Rescue, szperacz (oświetlenie służące w akcjach poszukiwawczych).

Kolejnymi środkami finansowymi jakie udało się pozyskać w tym roku przez naszą jednostkę są środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie dofinansowania 9 999.99 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Bezpieczny powiat oświęcimski 2017″. Z dofinansowania Województwa Małopolskiego zostaną zakupione trzy specjalistyczne komplety odzieży dla ratowników. 14