Historia

 

 

 

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu

Za datę rozpoczęcia działalności Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu uznajemy rok 2005, kiedy to podczas zebrania założycielskiego wybraliśmy pierwszy Zarząd oraz ustanowiliśmy Status oraz złożyliśmy wniosek do dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W  2007 roku dostaliśmy zgodę na używanie znaku towarowego WOPR,  wchodząc tym samym w struktury Małopolskiego WOPR-u jako  terenowa jednostka działająca na terenie Powiatu oświęcimskiego.

W  2013 roku otrzymaliśmy pierwszą dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000 złotych. Wsparcie finansowe przeznaczyliśmy na zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego, bez którego jednostka nie miałaby możliwości rozwoju.

W 2013 roku powołaliśmy również do życia Grupę Interwencyjną w skład której wchodzi 10 doskonale wyszkolonych Ratowników Wodnych. Jej celem jest utrzymanie całodobowej gotowości ratowniczej.

W roku 2014 uzyskaliśmy pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działań Ratowniczych oraz szkolenie  Ratowników Wodnych; tym samym jesteśmy jedyną jednostką na terenie Powiatu

oświęcimskiego która taką zgodę posiada.

W roku 2015 dzięki staraniom Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 20000zł oraz Urzędu Wojewódzkiego na sumę 10000zł. Ponadto ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy grant w wysokości 20 000zł, który wraz z wkładem własnym w kwocie 20 000zł pozwolił zakupić łódź motorową BRIG FALCON 450 z silnikiem zaburtowym Hondy.

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu w bieżącym roku otrzymało środki pieniężne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie gotowości

ratowniczej. Bezpieczna woda – bezpieczny Powiat Oświęcimski”. Środki w wysokości 40 000 zł umożliwiły sformowanie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej liczącej 6 płetwonurków.

Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 pełniliśmy całodzienne dyżury w  4 punktach medycznych rozmieszczonych na terenie Miasta Oświęcim.

Jesteśmy całodobowo przygotowani do prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych na terenie naszego województwa a wyrazie katastrof i klęsk żywiołowych na terenie całego kraju.

W naszych szeregach są świetnie przeszkolenie Ratownicy Wodni i Instruktorzy ratownictwa wodnego posiadający szereg dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym, takich jak patenty płetwonurka, sternika motorowodnego, żeglarza,  kursy specjalistyczne na wodach szybko płynących i powodziowych,  ratownictwa lodowego, obsługi skuterów ratowniczych i  wiele, wiele innych.

Wspólnie tworzymy historię…

Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu